Member Directory

Andries Visser is als senior onderzoeker Stad-Landrelaties verbonden aan de business unit Open Teelten. Hij is onder andere betrokken bij Boerderij van de Toekomst, een project waarmee WUR een robuust en duurzaam landbouwsysteem voor de komende generaties boeren probeert te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van zo’n systeem is duurzame energie. Andries zoekt daarom ook binnen de publiek-private samenwerking (PPS) Energie en Landbouw naar de invulling van de rol van de landbouw in de energietransitie. Visser: “We hopen dat een aantal oplossingen die we binnen de PPS uitwerken straks ook op de Boerderij van de Toekomst te zien zullen zijn.

Als programmamanager van het kennisontwikkelingsprogramma ‘Naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving’ leidt Dr. Saskia Visser die strategische onderzoeksagenda voor Wageningen University & Research. Saskia faciliteert geïntegreerde kennisontwikkeling binnen WUR en zorgt voor multidisciplinaire bouwstenen die gebruikt kunnen worden om de transitie naar een circulaire bio-economie te faciliteren.

Verder bouwt Saskia aan samenwerkingsverbanden die gezamenlijk zoeken naar circulaire en klimaatneutrale oplossingen die bijdragen aan de realisatie van de SDG's. In haar onderzoek integreert Saskia fysiek procesmatig onderzoek met sociaal leren en participatieve beleidsontwikkeling. Ze maakt gebruik van de theorie van transitiemanagement om te verzekeren dat wetenschappelijk onderzoek leidt tot grootschalige implementatie van circulaire en klimaatneutrale oplossingen.

Saskia werkt aan onderwerpen als circulaire landbouw, duurzame voedselproductie, Climate Smart Soil & Land Management en Fossil Free productiesystemen. Ze is momenteel co-coördinator van het ambitieuze European Joint Program on Agricultural Soils under climate Change.

Ik ben sinds 1997 onderzoeker bij Wageningen University & Research. Ik hou me vooral bezig met natuurlijke stoffen uit planten die kleur, geur en smaak, gezondheid en stevigheid geven, bijvoorbeeld aan bloemen, knollen of fruit. Ik ben geboeid door de vraag hoe planten die stoffen aanmaken. Waarom is de ene bloem roze, de andere paars en weer een andere geel? Waarom smaakt een framboos naar frambozen? Waarom is de ene tomaat lekkerder dan de ander? Je kunt die vraag op verschillende manieren benaderen. Als moleculair bioloog en biochemicus wil ik weten waarmee het maken van die stoffen begint, hoe die stoffen in een aantal stappen opgebouwd worden, welke enzymen de plant daarvoor gebruikt, en hoe die enzymen geregeld worden, zodat bijvoorbeeld de ene tomaat lekkerder is dan de andere. Als ik denk dat ik weet hoe het zit ga ik testen of ik het goed begrepen heb: ik ga bijvoorbeeld kijken of het me lukt om dankzij enzymen een paarse kleur te maken op plaatsen waar het bij die plant in de natuur nog niet voorkomt. Zo kan ik onderzoeken wat er gebeurt met een plant als hij paars wordt. Leeft hij langer? krijgt hij een andere vorm? komen er vlinders op af? enzovoort. Met deze kennis hoop ik beter te begrijpen hoe mooi planten in elkaar steken.
Naast deze belangstelling voor fundamentele vraagstukken heb ik veel ervaring met toegepast onderzoek, en werk ik vaak en graag samen met bedrijven. Het is leuk als je kennis op verrassende manieren kunt gebruiken, bijvoorbeeld om grondstoffen voor plastic op een andere, meer duurzame manier te maken, en daarmee te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van aardolie of gas. De plant heeft de toekomst!

Ik ben al mijn hele carriere actief als (voedsel)fermentatie-deskundige. Nu gebruik ik deze kennis om samen met de industrie (Chemie, Levensmiddelen, Cosmetica, Verzorgingsmiddelen) allerlei oplossingen en producten te ontwikkelen op basis van natuurlijk-voorkomende fermentatie-processen.

Dr Ingrid van der Meer behaalde een PhD in plantaardige moleculaire genetica (Vrije Universiteit, Amsterdam) en heeft daarnaast ongeveer 25 jaar onderzoekservaring. Ze begeleidde onderzoeksprojecten over genetische regulering en wijziging van planten primaire en secundaire pathways zoals fenyl propanoïde-, fructan-, aminozuur- en organische zuurbiosynthese. Ze leidt momenteel het BU Bioscience, Wageningen Plant Research (DRIVE4EU). Onderzoek in de BU Bioscience focust zich op het verwerven van kennis over plantgenetische, metabolische en fysiologische processen. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van state-of-the-art gereedschappen op het gebied van genomics, proteomics, metabolomics en bioinformatica.
Dr. van der Meer is coördinator van het Wageningen UR-consortium over de ontwikkeling van eendenkroos als nieuwe eiwitbron. Zij coördineert ook een groot EU FP7 consortium over nieuwe natuurlijke rubberbronnen. Een van haar onderzoeksthema's is het aanpassen van planten voor de productie van chemicaliën en materialen die in een biobased economy moeten worden toegepast.

Ik ben bijna 25 jaar werkzaam op het gebied van biobased producten. In het begin lag mijn focus voornamelijk op biologische afbreekbaarheid en ben ik in 1997 gepromoveerd op het proefschrift ‘Structure-Biodegradability relationships of polymeric materials’. Vervolgens is mijn werkveld uitgebreid met het uitvoeren en managen van multidisciplinaire onderzoeksprojecten op gebied van bio-afbreekbare en/of biobased materialen en producten. Bijvoorbeeld t.b.v. de ontwikkeling van een brede range van biobased producten (zoals super-absorberende polymeren, zelf-assemblerende materialen, agrotextielen) en ter ondersteuning van normontwikkeling (zoals meetmethoden voor de afbreekbaarheid van verpakkingen en voor het biobased gehalte van producten).

Mijn naam is Richard Gosselink en ik heb een chemie achtergrond. Ik ben 25 jaar werkzaam in het onderzoeksgebied bioraffinage en lignine valorisatie. Op het laatste onderwerp heb ik mijn promotie onderzoek gebaseerd. Naast het scheiden van lignocellulose in de hoofdcomponenten cellulose, hemicellulose en lignine kijken we in ons onderzoek ook naar de ontwikkeling van nieuwe applicaties voor deze stoffen. Lignine kan onder meer worden toegepast in bio-asfalt, brandadditief, composieten, lijmstoffen en voor de productie van bio-aromaten.