Member Directory

Andries Visser is als senior onderzoeker Stad-Landrelaties verbonden aan de business unit Open Teelten. Hij is onder andere betrokken bij Boerderij van de Toekomst, een project waarmee WUR een robuust en duurzaam landbouwsysteem voor de komende generaties boeren probeert te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van zo’n systeem is duurzame energie. Andries zoekt daarom ook binnen de publiek-private samenwerking (PPS) Energie en Landbouw naar de invulling van de rol van de landbouw in de energietransitie. Visser: “We hopen dat een aantal oplossingen die we binnen de PPS uitwerken straks ook op de Boerderij van de Toekomst te zien zullen zijn.

Als programmamanager van het kennisontwikkelingsprogramma ‘Naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving’ leidt Dr. Saskia Visser die strategische onderzoeksagenda voor Wageningen University & Research. Saskia faciliteert geïntegreerde kennisontwikkeling binnen WUR en zorgt voor multidisciplinaire bouwstenen die gebruikt kunnen worden om de transitie naar een circulaire bio-economie te faciliteren.

Verder bouwt Saskia aan samenwerkingsverbanden die gezamenlijk zoeken naar circulaire en klimaatneutrale oplossingen die bijdragen aan de realisatie van de SDG's. In haar onderzoek integreert Saskia fysiek procesmatig onderzoek met sociaal leren en participatieve beleidsontwikkeling. Ze maakt gebruik van de theorie van transitiemanagement om te verzekeren dat wetenschappelijk onderzoek leidt tot grootschalige implementatie van circulaire en klimaatneutrale oplossingen.

Saskia werkt aan onderwerpen als circulaire landbouw, duurzame voedselproductie, Climate Smart Soil & Land Management en Fossil Free productiesystemen. Ze is momenteel co-coördinator van het ambitieuze European Joint Program on Agricultural Soils under climate Change.

Ik ben sinds 1997 onderzoeker bij Wageningen University & Research. Ik hou me vooral bezig met natuurlijke stoffen uit planten die kleur, geur en smaak, gezondheid en stevigheid geven, bijvoorbeeld aan bloemen, knollen of fruit. Ik ben geboeid door de vraag hoe planten die stoffen aanmaken. Waarom is de ene bloem roze, de andere paars en weer een andere geel? Waarom smaakt een framboos naar frambozen? Waarom is de ene tomaat lekkerder dan de ander? Je kunt die vraag op verschillende manieren benaderen. Als moleculair bioloog en biochemicus wil ik weten waarmee het maken van die stoffen begint, hoe die stoffen in een aantal stappen opgebouwd worden, welke enzymen de plant daarvoor gebruikt, en hoe die enzymen geregeld worden, zodat bijvoorbeeld de ene tomaat lekkerder is dan de andere. Als ik denk dat ik weet hoe het zit ga ik testen of ik het goed begrepen heb: ik ga bijvoorbeeld kijken of het me lukt om dankzij enzymen een paarse kleur te maken op plaatsen waar het bij die plant in de natuur nog niet voorkomt. Zo kan ik onderzoeken wat er gebeurt met een plant als hij paars wordt. Leeft hij langer? krijgt hij een andere vorm? komen er vlinders op af? enzovoort. Met deze kennis hoop ik beter te begrijpen hoe mooi planten in elkaar steken.
Naast deze belangstelling voor fundamentele vraagstukken heb ik veel ervaring met toegepast onderzoek, en werk ik vaak en graag samen met bedrijven. Het is leuk als je kennis op verrassende manieren kunt gebruiken, bijvoorbeeld om grondstoffen voor plastic op een andere, meer duurzame manier te maken, en daarmee te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van aardolie of gas. De plant heeft de toekomst!

Ik ben al mijn hele carriere actief als (voedsel)fermentatie-deskundige. Nu gebruik ik deze kennis om samen met de industrie (Chemie, Levensmiddelen, Cosmetica, Verzorgingsmiddelen) allerlei oplossingen en producten te ontwikkelen op basis van natuurlijk-voorkomende fermentatie-processen.